Bruk av makt i FNs fredsoperasjoner – Endringer, utfordringer og konsekvenser for det norske forsvaret

26. november 2015 - Ridehuset, Akershus festning, Oslo

Militærmaktseminaret 2015 er fullt. For å stå på venteliste, gå inn på påmelding.

Militærmaktseminaret 2015 arrangeres av Forsvarets Høgskole i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Konferansen tar for seg hvilken rolle FNs fredsoperasjoner spiller i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. På årets konferanse spør vi blant annet om norske myndigheter vil prioritere å allokere ressurser til FN-operasjoner i en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon i Europa og Norges nærområder. Hvilke konsekvenser vil et mer omfattende engasjement i FN-operasjoner ha for Forsvaret? Vil det føre til bedrede operative ferdigheter på nasjonalt nivå, eller vil det svekke vår nasjonale forsvarsevne og krisehåndteringsevne?

Årets militærmaktseminar ser på endringene i FNs fredsoperasjoner, med særlig fokus på bruken av makt, og hvilke utfordringer og implikasjoner dette har for norsk sikkerhetspolitikk.

Meld deg på årets konferanse her.

Artikler

Publikasjoner