Tema

Terrorisme

Det er stor enighet om kjernebetydningen av begrepet terrorisme, men stor uenighet om begrepets begrensinger.

Terrorisme kan forstås som en strategisk handling hvor vold eller trussel om vold blir brukt for å skape en tilstand av frykt, for å få oppmerksomhet for en sak, eller for å tvinge noen til å gi etter for bestemte krav. Målet er å oppnå en effekt på folk utover de som er det direkte offeret eller målet for den voldelige handlingen. Enkelte forskere bruker begrepet kun for ikke-statlige aktører, mens andre inkluderer statsterror. NUPIs forskning på terrorisme er særlig konsentrert til området rundt Europa, fra Nord-Afrika til Kaukasus-regionen, og vårt viktigste instrument i denne forskningen er forskningsprogrammet Terrorkonsortiet

Spørsmål vi søker svar på er for eksempel:

 • Hva er koblingene mellom terrorisme, organisert kriminalitet, svake stater og nye former for organisert vold?
 • Hvordan kan vi skille mellom hvem som er terrorister og hvem som er frigjøringshelter?
 • Og hva er den politiske betydningen av hvordan ulike opprørsgrupper blir definert?

Nyheter om terrorisme

Alle artikler om terrorisme (totalt 19)

Hvor hender det? om terrorisme

Alt om terrorisme fra Hvor hender det? (totalt 17)

Publikasjoner om terrorisme

 • Publikasjon

  The evolving landscape of African insurgencies

  Amid an array of shifting national, regional, and global forces, how have African insurgents managed to adapt and survive? And what differences and similarities can be found, both among the continent's diverse rebellions and guerrilla movements and between them and movements elsewhere in the world?...
 • Publikasjon

  Mali: Islam, arms and money

  Amid an array of shifting national, regional, and global forces, how have African insurgents managed to adapt and survive? And what differences and similarities can be found, both among the continent's diverse rebellions and guerrilla movements and between them and movements elsewhere in the world?...
 • Publikasjon

  Africa's insurgents in comparative perspective

  Amid an array of shifting national, regional, and global forces, how have African insurgents managed to adapt and survive? And what differences and similarities can be found, both among the continent's diverse rebellions and guerrilla movements and between them and movements elsewhere in the world?...
Alle publikasjoner om terrorisme (totalt 30)

Forskningsprosjekter om terrorisme

Alle forskningsprosjekter om terrorisme (totalt 6)