Tema

Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikk handler om å sikre et lands selvbestemmelsesrett og politisk handlefrihet.

En viktig del av sikkerhetspolitikken går ut på å forebygge og håndtere kriser, og å utforme varige og stabile løsninger på konflikter. NUPI studerer et bredt spekter av både globale og nasjonale sikkerhetsspørsmål. I tillegg til å studere krisehåndtering og krigføring, forsker vi blant annet på terrorisme og organisert kriminalitet, politisk vold og ikke-statlige væpnede aktører. Vi er også særlig opptatt av internasjonale sikkerhetsorganisasjoner som NATO, EU og FN

Spørsmålene vi ønsker å besvare er blant annet:

 • Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger?
 • Hvilke trusler vi stå overfor i årene som kommer?
 • Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?

Nyheter om sikkerhetspolitikk

Alle artikler om sikkerhetspolitikk (totalt 56)

Hvor hender det? om sikkerhetspolitikk

Alt om sikkerhetspolitikk fra Hvor hender det? (totalt 30)

Publikasjoner om sikkerhetspolitikk

 • Publikasjon

  Introduction

  This volume examines the conditions necessary for a stable nuclear-weapons-free world and the implications for nuclear disarmament policy. The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) is a road map to nuclear zero, but it is a rudimentary one and it says nothing about the kind of zero to aim for. Preferably,...
 • Publikasjon

  The vision and its implications for disarmament policy

  This volume examines the conditions necessary for a stable nuclear-weapons-free world and the implications for nuclear disarmament policy. The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) is a road map to nuclear zero, but it is a rudimentary one and it says nothing about the kind of zero to aim for. Preferably,...
 • Publikasjon : Bok

  Stable nuclear zero : the vision and its implications for disarmament policy

  2017
  This volume examines the conditions necessary for a stable nuclear-weapons-free world and the implications for nuclear disarmament policy. The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) is a road map to nuclear zero, but it is a rudimentary one and it says nothing about the kind of zero to aim for. Preferably,...
Alle publikasjoner om sikkerhetspolitikk (totalt 236)

Forskningsprosjekter om sikkerhetspolitikk

Alle forskningsprosjekter om sikkerhetspolitikk (totalt 26)