Tema

Cyber

Cyber handler om det som er relatert til datamaskiner, IKT og nettverk, både digital informasjon og fysiske objekter. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til sikringen av dette.

Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen. På en rekke områder skaper imidlertid økt avhengighet av cyberspace også muligheter for kriminelle, og sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer og i konfliktsituasjoner. NUPIs forskning på cyber tar sikte på å forstå både mulighetene og utfordringene knyttet til fenomenet, for slik å kunne bidra til å minske avstanden mellom teknologi og politikk. NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, kapasitetsbygging i utviklingsland, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

  • Hvordan skal utviklingsland håndtere de nye digitale utfordringene?
  • Hvilke digitale trusler finnes i dag og i fremtiden, og hvordan kan man øke bevisstheten i samfunnet om disse?
  • Hva er den mest effektive måten å styre cyberspace på?

For mer info om våre arrangementer og publikasjoner besøk vårt Cyber Security Centre.

Nyheter om cyber

Alle artikler om cyber (totalt 7)

Publikasjoner om cyber

Alle publikasjoner om cyber (totalt 25)

Forskningsprosjekter om cyber

Alle forskningsprosjekter om cyber (totalt 4)