Tema

NATO

Siden etableringen i 1949, har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhet og forsvar.

Under den kalde krigen var kollektivt forsvar, under artikkel 5 i avtalen, alliansens viktigste funksjon – som et svar til Sovjet og Warszawapakten. Da Den kalde krigen tok slutt i 1989, begynte NATO på en omstrukturering som i større grad handlet om å utføre fredsbevarende operasjoner og andre former for krisehåndteringsoperasjoner, for eksempel på Balkan og Afrikas horn. ISAF-operasjonen (2003-2014) i Afghanistan ble den største noensinne, og inkluderte flere land som ikke var NATO-medlemmer. I kjølvannet av Russlands illegale annektering av Krim og engasjement i Ukraina, har NATO lagt større vekt på kollektivt forsvar. Organisasjonen strever likevel internt etter år med store kutt i forsvarsbudsjettene i europeiske land, noe om betyr at USA alene bærer over 70 prosent av organisasjonens totale budsjettkostnader. NUPI følger utviklingen i NATO og de mange medlemsstatene deres, som USA, Frankrike og Polen.

Nyheter om nato

Alle artikler om nato (totalt 22)

Hvor hender det? om nato

Alt om nato fra Hvor hender det? (totalt 14)

Publikasjoner om nato

 • Publikasjon : Innsikt og kommentar

  Usikre rammer for norsk forsvarspolitikk

  USAs utenrikspolitikk og et militært potent Russland skaper uforutsigbare internasjonale rammevilkår. Både NATO og Norge har vendt «hjem» igjen både mentalt (forsvarsidentitet og trusselbilde) og fysisk (kollektiv sikkerhet og territorielt forsvar). Men nye internasjonale rammevilkår krever nytenkning,...
 • Publikasjon : Innsikt og kommentar

  Hva skal Forsvaret forsvare?

  Forsvaret av Norge opptar folk, men fokuset i forsvarsdebatten har vært mest på budsjett, baser og struktur. Det er imidlertid en tendens til at vi glemmer å diskutere det mest grunnleggende, nemlig hva slags trussel Forsvaret skal forsvare oss mot. Hvordan bør Forsvaret skrus sammen for å forhindre...
 • Publikasjon : Innsikt og kommentar

  Vil USA fortsatt forsvare Europa?

  Har det noen effekt når Trump svinger pisken over sine allierte og krever høyere forsvarsbudsjett? Vil det få fortgang i forsvarsinvesteringene i Europa?
Alle publikasjoner om nato (totalt 53)

Forskningsprosjekter om nato

Alle forskningsprosjekter om nato (totalt 9)