Russland, Eurasia og Arktis

Publisert: 24. mars 2015

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Eurasia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan blir vi påvirket av deres energipolitikk og økonomi? NUPI har et betydelig forskningsmiljø som jobber med disse spørsmålene, og et stort internasjonalt nettverk i denne regionen.

Vi har en områdestudie-tilnærming til Russland, Eurasia og Arktis. Viktige temaer er energipolitikk og økonomi, inkludert olje, naturgass og fornybar energi. Etnisitet, nasjonsbygging og nasjonalisme i Russland og Eurasia, samt demokrati og menneskerettigheter i disse landene, er også prioriterte forskningsfelt.

Spørsmål knyttet til russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk er også sentrale, inkludert temaer som urfolk i Russlands nordområder, geopolitiske dimensjoner av naturressurser og territorium i Arktis og den kaspiske regionen, samt relasjoner med Kina og andre viktige naboland.

Relaterte personer