Global orden og diplomati

Publisert: 24. mars 2015

Hvilken rolle spiller enkeltlands utenrikspolitikk på forholdet stater imellom? Hvordan fungerer diplomatiet i dette bildet? Og hva er Norges særtrekk? NUPIs forskning på utenrikspolitikk og diplomati ser på disse og relaterte spørsmål, og vi studerer blant annet hvordan globale utviklingstrekk påvirker norsk politikk.

Vår forskning på internasjonale relasjoner ser på fremveksten av nye aktører, endring av diplomatiets karakter og hvordan rammevilkårene for utenrikspolitikk endrer seg. Innsikt fra dette feltet kombineres ofte med studier av norsk utenrikspolitikk, for eksempel for å avdekke hvilke effekter nye aktører og tema har på norsk politikkutforming.

Vår forskning på utenrikspolitikk og diplomati er både dagsaktuell og historisk, og har en sterk tradisjon for å sette aktuelle hendelser inn i en teoretisk, komparativ og historisk sammenheng.

Gruppen ledes av seniorforsker Kristin Haugevik.

Relaterte personer