Fremvoksende stormakter og global utvikling

Publisert: 24. mars 2015

Hvordan utvikler Kinas økonomi seg? Hva vil den nye maktbalansen i verden bety for oss? Hvilken utvikling skjer i det globale sør? Og hvilken rolle spiller bistand?

Forskningsgruppen for fremvoksende stormakter og global utvikling forsker på nasjonal og internasjonal politikk i fremvoksende stormakter og land i det globale sør. Vi analyserer og sprer kunnskap om de stadige maktskiftene som er avgjørende for fremtidens geopolitikk. Medarbeiderne i forskningsgruppen har et felles fokus på globale styringsutfordringer og på hvordan fremvoksende stormakter former og utfordrer regimer. Staters utvikling og reformpolitikk i en nasjonal og lokal kontekst er også et sentralt tema i gruppens arbeid. Vi er opptatt av rollen stater, ikke-statlige aktører og internasjonale organisasjoner spiller for å bidra til politisk endring.

Vårt arbeid innenfor dette feltet er tverrfaglig, og inkluderer statsvitenskap, politisk økonomi, antropologi og geografi.

Relaterte personer