Pernille Rieker

Forsker I

Pernille Riekers forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og de øvrige nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt. Hun har en doktorgrad (dr.polit) fra 2004 (Universitetet i Oslo). Tittelen på avhandlingen, som ble publisert på Routledge i 2006, er: Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security Identities of the Nordic States

Blant hennes seneste publikasjoner er bøkene French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave, 2017), External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy  (Routledge 2016) og Dialogue and Conflict resolution. Potential and limits (Routledge 2015) og artiklene 'The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine'. (European Security nr 3, 2016) og 'The EEA Grant. A source of Soft Power?' (Journal of European Integration nr 4, 2015).

Mer informasjon om hennes øvrige arbeider finnes på hennes profiler på Academia og ResearchGate.

Rieker har også leder- og prosjektledererfaring. Hun var avdelingsleder på NUPI 2005-2009. For tiden er hun prosjektleder for NFR-prosjektet EUNOR (2015-) UD-prosjektet Norge møter Europe og arbeidspakkeleder i H2020 prosjektet EUNPACK (2015-). Rieker er styremedlem i ECSA Norway (Norsk Forum for Europaforskning) og koordinerer NUPIs deltakelse i det europeiske forskningsnetverket TEPSA.  

Pågående forskning:

  • EPOS projektet: EUs og medlemsstatenes utenrikspolitiske repertoar
  • EUNOR projektet: Norge og EU: Handlingsrom i utenrikspolitikken
  • EUNPACK projektet: EUs evne til å håndtere kriser