Øyvind Svendsen

Vitenskapelig assistent

Øyvind Svendsen er vitenskapelig assistent og medlem av forskningsgruppene for utenrikspolitikk og diplomati samt sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han er Ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og har mastergrad i International Relations Theory fra London School of Economics.

Svendsen har blant annet arbeidserfaring fra Luftforsvaret og som lektor ved Høgskolen i Lillehammer. Svendsens avhandling handler om sikkerhets- og forsvarspolitikk i forbindelse med Europeisk integrasjon i krisetider.

  • Publikasjon: Hvor hender det?

    Kan EU erstatte NATO?

    Siden Storbritannias brexit og valget av Donald Trump i USA har EU vist økt interesse for å samarbeide innfor forsvars- og sikkerhetspolitikken. Land som...