Kristin Fjæstad

Forsker

Kristin Fjæstad er tilknyttet forskningsgruppen på Russland, Eurasia og Arktis. Fra 2013 er hun doktorgradsstipendiat ved University of St Andrews.

Fjæstads doktorgradsprosjekt undersøker Kasakhstans overgang fra å være mottaker av bistand til å bli et giverland, samt opprettelsen av en kasakhstansk statlig bistandsorganisasjon, KazAid. Fjæstad jobber også med NUPIs samarbeid med OSSE-akademiet i Bisjkek i Kirgisistan, hvor hun tidligere har vært tilknyttet utdannings- og forskerstaben. Overordnede tema i Fjæstads forskning er utvikling og bistand, demokratisering og statsdannelse i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Sentral-Asia.