Frida Margrete Kvamme

Vitenskapelig assistent

Frida Kvamme er vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Fred og Konflikt.

Hun arbeider hovedsakelig med administrativ og praktisk assistanse på SkattJakt-nettverket som samler norske institusjoner og universitetsavdelinger med TaxCapDev-prosjekter. Målet med TaxCapDev er å få ny kunnskap om utfordringene som skatteparadiser og kapitalflyt representerer for utviklingsland. Hennes forskningsinteresser inkluderer samspillet mellom politisk stabilitet og internasjonal økonomi, spesielt ulovlig kapitalflukt og hvordan dette påvirker utviklingsland

Frida studerer Internasjonale studier med Samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.