Skip to main content

Kart

Sudan: Usikker framtid

NR. 21 2010
Øystein H. Rolandsen

Kan Sør-Sudan bli et nytt afrikansk land?
Til artikkelen

 
Bilder fra Sudan


Kart over Sudan med naboland - folketall inkludert


Skjebnevalg for Sudan


Hvor i Sudan ligger oljefeltene?


Ved til energiformål betyr ofte jorderosjon i sårbare områder

 

Arbeidsoppgaver

Har du lest artikkelen ordentlig?

1. I 2011 skal det være folkeavstemning om Sør-Sudans framtid.

Spørsmål 1

Spørsmål Hvor hender det? nr. 21, 2009-2010

 1. I hvilke perioder i nyere tid har det vært borgerkrig i Sudan?
 2. Hva menes med splitt-og-hersk-politikk?
 3. Hvilke nye stridsemner kom til på 1970- og 80-tallet i konflikten mellom Nord- og Sør-Sudan?
 4. Hvem var John Garang?
 5. Hvordan synes oljeressursene å være fordelt mellom Nord- og Sør-Sudan?
 6. Gjør greie for noen hovedpunkter i freds-avtalen fra 2005. Hvilket er det som skal oppfylles særskilt i 2011?
 7. Hvordan kan det sies at fredsavtalen fra 2005 likner mer på en utvidet våpenhvileavtale enn en permanent fredsavtale?
 8. Hvordan er det internasjonale samfunnet involvert i Sudan-konfliktene?

Arbeidsoppgaver

 1. Diskuter påstanden: «Bare et uavhengig Sør-Sudan kan gi varig fred og utvikling i Sudan.»
 2. Diskuter påstanden: «Enhver region som ønsker det, må få lov til å danne sin egen stat.»
 3. Hvor stort er Sudan? Legg sammen arealet for hvert av landene på denne listen. Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige, Tyskland, Ukraina. Gå alfabetisk fram: Hvor mange land får du summert før du overstiger Sudans areal?Ta gjerne denne nettsiden til hjelp:
  //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/region/region_eur.html
 4. Gjør greie for hvordan Norges virksomhet når det gjelder fredsprosessen i Sudan. Bruk gjerne søkeordet Sudan på Utenriksdepartementets nettsted:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html
 5. Hvilke forbrytelser er president Bashir siktet for av Den internasjonale straffedomstolen (ICC)?
 6. Drøft argumenter for/mot å trekke Bashir for Den internasjonale straffedomstolen.

Lenkeforslag Hvor hender det? nr. 21 2009-2010