Skip to main content

Kart

Afghanistan: når blir det fred?

NR. 23 2009

Stormakter har vært opptatt av Afghanistan i flere hundre år. Det britiske imperiet utkjempet tre kriger der. Sovjetunionen sendte over 100 000 soldater dit på 1980-tallet. Og nå er det USA og NATO som er på plass.
Til artikkelen

 
Afghanistan – imperiers kirkegård

Hvilke lærdommer kan denne tegningen formidle?

Tegning: politicalcartoons.com


Fjell- og slettelandet Afghanistan


Kart over Afghanistan og omliggende land


Taliban på begge sider av grensen

Med hvilke virkemidler kan det demmes opp for Taliban?

Tegning: Politicalcartoons.com

 


De internasjonale styrkene observerer mer ustabilitet.

De internasjonale styrkene observerer mer ustabilitet.

Foto: Forsvarets mediesenter


Pakistan: svak regjering med skumle våpen

Hvordan vil omverdenen reagere om Taliban får hånd om Pakistans atomvåpen?

Tegning: Politicalcartoons.com

 

Arbeidsoppgaver

Har du lest artikkelen ordentlig?

1. 93 % av verdens opium blir dyrket i Afghanistan.

Spørsmål 1

Spørsmål Hvor hender det? nr. 23 2008-2009

Nivå 1

 1. Hva menes med Nordalliansen?
 2. Hva menes med Taliban?
 3. Hva menes med al-Qaida?
 4. Hva er forskjellen mellom al-Qaida og Taliban?
 5. Hvorfor ble Afghanistan invadert av USA i 2001?
 6. Hva menes med Loya Jirga?

  Nivå 2

 7. Gjør greie for målet for henholdsvis ISAF og Operation Enduring Freedom.
 8. Hva menes med «talibanisering» av deler av Pakistan. Bruk internett.
 9. Gjør greie for forholdet mellom ISAF og Operation Enduring Freedom.
 10. Hva går kritikken av det internasjonale nærværet i Afghanistan går ut på?
 11. Gjør kort greie for hvem som i forskjellige perioder har stått mot hvem i den lange ufredsperioden som Afghanistan har opplevd siden ca 1980 og fram til i dag.

Arbeidsoppgaver

 1. Gjør greie for det norske nærværet i Afghanistan – antall soldater, bevilgninger, former for nærvær, begrunnelse osv.
 2. Diskuter hva som skiller den nye amerikanske strategien for Afghanistan fra den til Bush-admini-strasjonen.
 3. Drøft hvilke forskjeller artikkelen antyder mellom USAs og europeiske lands tilnærming til Afghanistan.
 4. Drøft påstanden: «Det er umulig for det interna-sjonale samfunnet samtidig å krige og skape fred i Afghanistan.»
 5. Diskuter grunner til at Taliban nå synes å være kraftig på offensiven i Afghanistan.
 6. Diskuter hva du sier når
 • en god venn forteller deg at han har meldt seg frivillig til oppdrag for ISAF i Afghanistan.
 • din søster sier hun vil reise som bistandsarbeider til Afghanistan for en norsk organisasjon.
 • din far forteller at han skal på langvarig reporta-sjeoppdrag rundt om i Afghanistan for «avisen sin».
 1. Diskuter påstanden: «Pakistan sitter med en viktig nøkkel til varig fred i Afghanistan.»
 2. Diskuter hvordan Afghanistan kan være et konkret eksempel på at sikkerhet og utdanning forutsetter hverandre – uten sikkerhet ingen utvikling og uten utvikling ingen sikkerhet.