Norge i en verden av mistillit – Arendalsuka 2018

Tir 14 aug. 2018
Tid: 14:30 Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Kitchen & Table Språk: Norsk Ledige plasser: 0

Statsledere som ikke stoler på hverandre og en befolkning som hverken stoler på sine myndigheter, eksperter eller presse. Tillit er i ferd med å bli en mangelvare i verden.

Ifølge Pews' globale tillitsanalyse mener bare omtrent 14 prosent av befolkningene i 36 land at deres respektive regjeringer i stor grad handler i landets beste interesse. Spesielt urovekkende er svekkelsen av tilliten til staten i de landene som til nå har vært pådrivere for bedre samarbeid omkring globale kriser.

Gjennom 2018 har NUPI hatt en serie med samtaler om tillit med eksperter fra ulike regioner i verden. Under Arendalsuka inviterer NUPI igjen til en samtale om den globale mistillitskrisen, og hva denne innebærer for Norge.

Se første seminar i serien - om Midtøsten - her.

Vi spør:

  • Hva kan forklare den svekkede tilliten innad i og mellom land?
  • Hvordan uttrykkes mistilliten, både i Norge og andre land?
  • Hva betyr dette for Norge, og for norsk utenrikspolitisk? Kan vi bare fortsette som før og ta gamle alliansemønstre og geopolitiske skillelinjer for gitt?

Samtalen blir ledet av seniorforsker Morten Bøås og forskningssjef Ole Jacob Sending fra NUPI, som vil trekke på observasjoner om mistillit, geopolitikk i endring og muligheter for global styring fra NUPIs samtaleserie om global mistillit. Dialogen vil bli med personer som står sentralt i det offentlige ordskiftet om norsk utenrikspolitikk.