Skip to main content

Få melding om nyheter på nettstedet

mer informasjon

Tips

Hjelp oss å gjøre siden kjent – tips en bekjent

Hvor hender det?

Artikler, nettmøter
med forskere, quizer
og utenriksblogg om
internasjonale tema.

NUPI

Norsk Utenrikspolitisk Institutt forsker og formidler kunnskap om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og om norsk utenrikspolitikk.

Kontakt oss

Tlf: 22 99 40 00
info@nupi.no
C.J.Hambros pl 2d
Postboks 8159. Dep,
0033 Oslo

Skolebesøk

Ta kontakt med vår skolekontakt for å avtale besøk.

Kart

Nettmøte. Jakub M. Godzimirski svarte om Ukraina

12 mars 10:00 I dette nettmøtet svarte NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski på noen av de spørsmålene som HHD-artikkelen hans «Ukraina ved enda en korsvei» ikke kunne fange opp. Hva er det med Krim? Hva sier historien? Hva sier folkeretten om det som nå skjer i Ukraina? Nettmøtet fant sted onsdag 12. mars mellom kl. 10 og 11.
Les svarene fra nettmøtet her

NUPI-bloggen

Eksamenstips våren 2014

Det stunder mot eksamen i Politikk og menneskerettigheter; vi serverer to tips.
Les hele bloggposten

Nelson Mandela - kjemperen og forsoneren

Nelson Mandela - to framstillinger med 20 års mellomrom. Den ene da han fikk fredsprisen, den andre ved hans død.
Les hele bloggposten

Quiz

1. Hvilket felt innenfor Utenriksdepartementets saksfelt fikk egen statsråd ved regjeringsskiftet i 2013?

Spørsmål 1

Nye artikler

Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

NR. 36 2014
Ivar Windheim

Tildelingen av Nobels fredspris for 2014 framholder at én viktig vei til fred går gjennom å fremme og etterleve menneskerettighetene. Årets tildeling er en menneskerettighetspris og en delt fredspris – delt mellom den yngste fredsprisvinneren i prisens historie, pakistanske Malala Yousafzay og indiske Kailash Satyarthi.
Les hele artikkelen

Fisken i sør – mat for kven?

NR. 35 2014
Eirik G. Jansen

Småskalafiske har lenge blitt oversett av nasjonale styresmakter og internasjonale givarorganisasjonar. Ein ny rapport til FAO held fram den viktige rolla småskalafiske spelar for sysselsetjing, matvaretryggleik og ernæring, og at sosiale verknader av fiskeriutviklingstiltak ikkje har vore nok tatt omsyn til.
Les hele artikkelen

Aktuelle artikler

Hvor går Pakistan?

NR. 9 2009
Laila Bokhari

Pakistan - et land med atomvåpen - opplever omfattende ustabilitet, voldshandlinger og annen uro, og for mange synes den pakistanske staten å være nær et sammenbrudd.
Les hele artikkelen

Ukraina ved enda en korsvei

NR. 16 2014
Jakub M. Godzimirski

Hvem skal Ukraina og president Janukovitsjs blunke til - vest eller øst? Beslutningen om ikke å inngå en avtale om et tettere politisk og økonomisk samarbeid med Den europeiske unionen (EU) har vakt sterke protester i deler av landet.
Les hele artikkelen