Skip to main content

Få melding om nyheter på nettstedet

mer informasjon

Tips

Hjelp oss å gjøre siden kjent – tips en bekjent

Hvor hender det?

Artikler, nettmøter
med forskere, quizer
og utenriksblogg om
internasjonale tema.

NUPI

Norsk Utenrikspolitisk Institutt forsker og formidler kunnskap om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og om norsk utenrikspolitikk.

Kontakt oss

Tlf: 22 99 40 00
info@nupi.no
C.J.Hambros pl 2d
Postboks 8159. Dep,
0033 Oslo

Skolebesøk

Ta kontakt med vår skolekontakt for å avtale besøk.

Kart

Nettmøte. Jakub M. Godzimirski svarte om Ukraina

12 mars 10:00 I dette nettmøtet svarte NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski på noen av de spørsmålene som HHD-artikkelen hans «Ukraina ved enda en korsvei» ikke kunne fange opp. Hva er det med Krim? Hva sier historien? Hva sier folkeretten om det som nå skjer i Ukraina? Nettmøtet fant sted onsdag 12. mars mellom kl. 10 og 11.
Les svarene fra nettmøtet her

NUPI-bloggen

Eksamenstips våren 2014

Det stunder mot eksamen i Politikk og menneskerettigheter; vi serverer to tips.
Les hele bloggposten

Nelson Mandela - kjemperen og forsoneren

Nelson Mandela - to framstillinger med 20 års mellomrom. Den ene da han fikk fredsprisen, den andre ved hans død.
Les hele bloggposten

Quiz

1. Hvilket land i konflikt er forbundet med utbryterområdet Azawad?

Spørsmål 1

Nye artikler

Folkerett før og under krig

NR. 28 2014
Geir Ulfstein

De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus.
Les hele artikkelen

Palestinerne, et splittet folk

NR. 27 2014
Dag Henrik Tuastad

De siste par tiårene synes palestinernes politiske nederlag mer iøynefallende enn deres suksesser. Palestinsk politikk er dessuten preget av motsetninger som framstår som uoverstigelige. Men kan 2014 by på en mer enhetlig palestinsk politikk?
Les hele artikkelen

Aktuelle artikler

Ukraina ved enda en korsvei

NR. 16 2014
Jakub M. Godzimirski

Hvem skal Ukraina og president Janukovitsjs blunke til - vest eller øst? Beslutningen om ikke å inngå en avtale om et tettere politisk og økonomisk samarbeid med Den europeiske unionen (EU) har vakt sterke protester i deler av landet.
Les hele artikkelen

Regionenes Europa − de rikes opprør

NR. 15 2013
Øyvind Østerud

Den økonomiske krisen i Europa med både gjeldskrise og arbeidsløshetskrise har gitt vind i seilene til separatistbevegelser i mange regioner.
Les hele artikkelen