Skip to main content

Få melding om nyheter på nettstedet

mer informasjon

Tips

Hjelp oss å gjøre siden kjent – tips en bekjent

Hvor hender det?

Artikler, nettmøter
med forskere, quizer
og utenriksblogg om
internasjonale tema.

NUPI

Norsk Utenrikspolitisk Institutt forsker og formidler kunnskap om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og om norsk utenrikspolitikk.

Kontakt oss

Tlf: 22 99 40 00
info@nupi.no
C.J.Hambros pl 2d
Postboks 8159. Dep,
0033 Oslo

Skolebesøk

Ta kontakt med vår skolekontakt for å avtale besøk.

Kart

Nettmøte. Jakub M. Godzimirski svarte om Ukraina

12 mars 10:00 I dette nettmøtet svarte NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski på noen av de spørsmålene som HHD-artikkelen hans «Ukraina ved enda en korsvei» ikke kunne fange opp. Hva er det med Krim? Hva sier historien? Hva sier folkeretten om det som nå skjer i Ukraina? Nettmøtet fant sted onsdag 12. mars mellom kl. 10 og 11.
Les svarene fra nettmøtet her

NUPI-bloggen

Eksamenstips våren 2014

Det stunder mot eksamen i Politikk og menneskerettigheter; vi serverer to tips.
Les hele bloggposten

Nelson Mandela - kjemperen og forsoneren

Nelson Mandela - to framstillinger med 20 års mellomrom. Den ene da han fikk fredsprisen, den andre ved hans død.
Les hele bloggposten

Quiz

1. Hvilken konflikt dreier resolusjon 1973 fra FNs sikkerhetsråd seg om?

Spørsmål 1

Nye artikler

Økt interesse for Arktis

NR. 24 2014
Per Erik Solli

Globale klimaendringer fører til issmelting, mer tilgjengelige ressurser og økt interesse for Arktis.
Les hele artikkelen

Politiske superstjerner: Kjendisaktivisme og politikerkjendiser

NR. 23 2014
Audun Beyer

Verdenskjente skuespillere og popstjerner låner ut sitt navn og sin status som kjendiser til ulike politiske saker og standpunkter. Og noen politikere oppnår en status i samfunnet og kulturen som ligner kjendisenes. Politikk blir mer og mer innvevd i populærkulturen.
Les hele artikkelen

Aktuelle artikler

Nigeria – eit land fylt av motsetnader

NR. 15 2014
Morten Bøås

Nigeria er eit land av motsetnader – mellom anna prega av enorm forskjell i levekår mellom den rike eliten og det fattige folkefleirtalet. Korrupsjon og politisk vald høyrer kvardagen til, og nord i landet kjempar ei radikal islamistisk gruppe – Boko Haram – ein blodig kamp mot styresmaktene og andre.
Les hele artikkelen

Ukraina ved enda en korsvei

NR. 16 2014
Jakub M. Godzimirski

Hvem skal Ukraina og president Janukovitsjs blunke til - vest eller øst? Beslutningen om ikke å inngå en avtale om et tettere politisk og økonomisk samarbeid med Den europeiske unionen (EU) har vakt sterke protester i deler av landet.
Les hele artikkelen

Syria fra vondt til verre

NR. 17 2014
Lars Gule

I Syria utviklet den arabiske våren seg over tid til en væpnet oppstand. Regimet satte tidlig inn sine sikkerhetsstyrker. Med brutal framferd bidro de til å piske opp motsetningene. Resultatet er blitt en borgerkrig med sterke regionale innslag og forferdelige humanitære virkninger.
Les hele artikkelen